Publika arrangemang

2015

2015-11-08 Greger Hörnberg. Gamla kulturlandskap i Norrland. Föredrag på Nämforsens Hällristningsmuseum, Näsåker.

2015-10-15 Greger Hörnberg. INSARC: Tvärvetenskapliga undersökningar & metoder. Föredrag på Silvermuseet, Arjeplog.

2015-07-30 Greger Hörnberg. Fjällen – ett natur- och kulturlandskap. Föredrag på Silvermuseet, Arjeplog.

2015-06-03 Greger Hörnberg. INSARC och dess forskning. Föredrag på Silvermuseet i Arjeplog.

2015-04-15 Lars Liedgren. Arkeologiska undersökningar av härdar i Västerbottens och Norrbottens kustland. Föredrag på Piteå Museum.

2015-03-11 Ingela Bergman höll föredraget: Förhistorisk odling i renskötselns landskap. Hur länge människor har odlat i norra Norrland har varit en lika central som gäckande fråga i arkeologisk och historisk forskning. Odlingen har kopplats samman med den fasta bebyggelsens framväxt och med ett kolonisationsperspektiv där odlingens spridning har antagits höra ihop med en kolonisation av området söderifrån. Nya forskningsrön vänder nu upp och ned på gamla sanningar och visar bland annat att sädesodling mycket tidigt ingick som en del i en samisk livsstil. Föredraget höll på Statens Historiska Museum i Stockholm.

2015-03-06 Ingela Bergman höll föredraget: Forntida färdvägar. Om handelsnätverk för 1000 år sedan. Silvermuseet i Arjeplog.

2015-02-05 Ingela Bergman höll föredraget: Tidig odling på samiska boplatser.  Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk.

 

2014

2014-12-06 Ingela Bergman: Först på plats eller först att tolka historien. Den norrländska kustens historia har varit ett oskrivet blad och en förenklad historieskrivning har utnyttjats för politiska intressen. Nu undersöks hur jägare, fiskare, bönder och renskötare formade kustens samhällen under perioden 600 – 1500 e. Kr. Föredrag på Riksbankens Jubileumsfond, Stockholm.

2014-10-15 Per H Ramqvist håller föredrag om forskningsprogrammet vid Stockholms universitet.

2014-08-21 Greger Hörnberg: Långsiktiga förändringar i vegetationen vid Stállobosättningar i fjällen, föredrag på Naturum i Hemavan.

2014-08-14 Ingela Bergman: Stállobosättningar, föredrag på Naturum i Hemavan.

2014-04-23 Ingela Bergman håller föredrag om forskningsprogrammet på Nordic TAG som hölls vid Stockholms universitet.

 

2013

2013-07-31 Greger Hörnberg: Stállobosättningar och vegetationsförändringar, föredrag på Naturum i Ammarnäs.

2013-07-24 Ingela Bergman: Gåbba, offerträd och träbeläten, föredrag på Naturum i Ammarnäs.

2013-04-18 Greger Hörnberg: Långsiktig vegetationshistoria och brandhistorik i norra Sverige. Föredrag på Piteå Nya föreläsningsförening, Café Krokodil, Piteå.

2013-04-14 Per H Ramqvist: Järnåldersgårdar i gränsbygd. Föredrag på Murberget, Länsmuseet Västernorrland i Härnösand.

 

2012

2012-12-12 Per H Ramqvist: Vad hände i norr under det första årtusendet e. Kr.? Föredrag på Silvermuseet/INSARC. Arjeplog.

2012-11-20 Greger Hörnberg: Is, eld och växter – Hur tar man reda på vegetationsutvecklingen och brandhistoriken för Arjeplogsregionen under de senaste 10 000 åren? Föredrag på Silvermuseet/INSARC. Arjeplog.

2012-11-13  Lars Liedgren: Utgrävning av kåtaplats vid gamla marknadsplatsen i Arjeplog. Föredrag på Silvermuseet/INSARC. Arjeplog.

2012-10-02 Ingela Bergman: Samisk tideräkning. Föredrag på Silvermuseet/INSARC. Arjeplog.

2012-09-25 Ingela Bergman: Samiskt bruk av växter som föda. Beredningstekniker med tusenåriga traditioner. Föredrag på Silvermuseet/INSARC. Arjeplog.

2012-09-20 Ingela Bergman: Offerträd och trädoffer. Föredrag på Silvermuseet/INSARC. Arjeplog.

2012-09-01 Kunskapsresa – Guidad heldagstur med buss. Greger Hörnberg, Ingela Bergman och Lars Liedgren om människan och landskapet under 10 000 år.

2012-03-25 Ingela Bergman: Birkarlar och samer i medeltidens Västerbotten. Föredrag på Församlingsgården i Bureå.

2012-03-29 Ingela Bergman: Finnar, lappar, renar och bönder. Om medeltida befolkningsgrupper och näringar avspeglade i ortnamn i Bottenvikens kusttrakter. Föredrag på Silvermuseet/INSARC. Arjeplog.

2012-04-26 Ingela Bergman: Finnar, lappar, renar och bönder. Om medeltida befolkningsgrupper och näringar avspeglade i ortnamn i Bottenvikens kusttrakter. Föredrag på Piteå Nya Föreläsningsförening, Café Krokodil, Piteå.

2012-06-02 Forskare från Silvermuseet/INSARC berättar i radioprogrammet ”Naturmorgon” i P1 om stállotomter, tidig renskötsel och fjällens kulturlandskap.

2012-05-10 Per H Ramqvist föreläser om Recalling the Past vid Institutionen för Idé och Samhällsstudier, Umeå Universitet.