Fältarbeten & exkursioner

Paleobotaniska undersökningar

2016-06-13 – 16: Provtagning för skogshistoriska analyser i Tjeggelvas. GH & LÖ. Klicka här för bildrapport.

2015-10-23: Provtagning för vegetationshistoriska analyser vid Rokån. LL, IB, SF & GH. Klicka här för bildrapport.

2015-07-06—09: Provtagning för vegetationshistoriska studier och marknäringsanalyser vid Lappvattsheden, Lillpite, Sjulsmark, Boden, Harads & Edefors. TDL & GH. Klicka här för bildrapport.

2014-10: Provtagning vid Heden 2 och Finnträsk. Klicka här för bildrapport.

2014-09: Provtagning vid Boden och Böle.

2014-08: Provtagning vid Heden 1 och Burträsk.

2014-07: Provtagning vid Botsmark, två lokaler.

2014-06: Provtagning vid Visträsk, Drängsmark, Sågån, Klubbälven, Myrheden och Lappvattsheden. Klicka här för bildrapport.

2013-08:  Provtagning för vegetationshistoriska studier vid Sikfors, Lillpite och Sangis. Klicka här för bildrapport.

2012-08: Provtagning för vegetationshistoriska studier  vid Städdejaur, Gråträsk och Norsjö. Klicka här för bildrapport.

2012-07: Provtagning för vegetationshistoriska analyser vid Bensbyn, Drängsmark 2 och Tjärn. Klicka här för bildrapport.

2012-03: Provtagning för vegetationshistoriska studier vid Gumboda, Drängsmark 1 och Burträsk. Klicka här för bildrapport.

2011-03: Provtagning för vegetationshistoriska undersökningar vid Arnemark. Klicka här för bildrapport.

2012-03: Provtagning för vegetationshistoriska studier vid Gumboda, Drängsmark 1 och Burträsk. Klicka här för bildrapport.

 

Arkeologiska undersökningar

2014-09-15 – 09-19: Arkeologisk provundersökning av anläggningar i Svarthon, Piteå sn (Ingela Bergman & Anna-Karin Lindqvist). För grävningsbilder, klicka här.

2014-08-04 – 08-22: Delundersökning av medeltida gårdsplats i Böle, Raä 621 i Lövånger sn (Lars Liedgren, Markus Fjellström, Petter Sandström, Pontus Johansson). För grävningsbilder klicka här.

2014-08-04 – 08-22: Delundersökning av medeltida gårdsplats i Böle, Raä 508 i Lövånger sn (Lars Liedgren, Markus Fjellström, Petter Sandström, Pontus Johansson). För grävningsbilder klicka här (obs samma som ovan).

2014-07-14 – 08-01: Delundersökning av medeltida gårdsplats i Ön, Raä 343 i Skellefteå sn  (Lars Liedgren, Markus Fjellström, Petter Sandström, Pontus Johansson). För grävningsbilder klicka här (obs samma som ovan).

2014-06-09 – 07-09: Fortsatta undersökningar vid Sangishögen i Nederkalix för att hitta spår efter eventuell bebyggelse eller annan aktivitet runt den ovanliga gravhögen (Per H Ramqvist, Petter Sandström, Pontus Johansson, Björn Ramqvist-Lindqvist). Klicka här för några grävningsbilder.

2013-07-29 – 08-23: Undersökningar vid Sangishögen i Nederkalix för att hitta spår efter eventuell bebyggelse eller annan aktivitet runt den ovanliga gravhögen (Per H Ramqvist, Petter Sandström, Pontus Johansson, Björn Ramqvist-Lindqvist). Klicka här för några grävningsbilder (obs samma som ovan).

2012-10-03 – 10-05:  Fosfatprovtagningar kring gravhögen i  Sangis Raä 81 i Nederkalix sn (Per H Ramqvist, Lars Liedgren, Ingela Bergman, Björn Ramqvist-Lindqvist).

2012-09-25 – 09-27: Fosfatprovtagningar kring gravhögen i  Espinära, Raä 80 i Nederkalix sn (Per H Ramqvist, Erik Jakobsson-Möller, Björn Ramqvist-Lindqvist).

2012-09-06 – 09-12: Undersökning av den lilla fångstgropen Raä 413:1 i Älvsby sn, väster om Floxen (Lars Liedgren). Klicka här för några grävningsbilder.

2012 – 2013: Undersökningar av härdar i kusten och det kustnära området. 32 slumpmässigt utvalda härdar inom fyra zoner, undersöktes till hälften. Benbestämningar och C14-dateringar (Lars Liedgren). Klicka här för några grävningsbilder.

 

Exkursioner och inventeringar

2014-09-30 – 10-01: Lars Liedgren och Per H Ramqvist gör slutavvägningar med RTK:n på grävningsplatserna i Sangis, Ön och Böle.

2014-08: Fältexkursioner och diskussioner kring olika palaeobotaniska metoder med Prof Sheila Hicks och Dr Mari Kuoppamaa från Finland.

2014-06-18: Besökte även denna säsong grävningarna i Illinsaari strax norr om Uleåborg, som leddes av Jari-Matti Kuusela och Ville Hakamäki. Nu grävde man på andra sidan ön där man med detektor funnit riktiga praktfynd, bl. a. vad Per H Ramqvist ansåg vara ett iriskt-brittiskt beslag från vikingatid. Besökte också platsen för förra årets grävningar av gravfältet. Vi som åkte var Ingela Bergman, Lars Liedgren och Per H Ramqvist.

2014-05: Skogshistorisk inventering av område kring Finnträsket.

2013-09: Skogshistorisk inventering av ett större område mellan Lappmarksgränsen och kusten, strax norr om länsgränsen till Västerbotten. Klicka här för bilder.

2013-08-22: Besökte grävningen av det mycket intressanta senvikingatida-tidigmedeltida gravfältet i Illinsaari vid Iis mynning. Jari-Matti Kuusela var grävningsledare och där hade även Matti Enbuske, Matti Salo, Jari Okkonen, m fl forskare och doktorander från Uleåborgs universitet slutit upp. Vi bestämde att under kommande år ha ett gemensamt seminarium, eftersom man i Uleåborg förberedde liknande forskningsinsatser som de vi håller på med. Med på resan var personalen från Sangisgrävningen Per H Ramqvist, Petter Sandström, Pontus Johansson och Björn Ramqvist-Lindqvist. Klicka här för bilder.

2013-05-20 – 05-24: Lars Liedgren och Per H Ramqvist inventerar och gör RTK-avvägningar i Tjärn, Ön, Böle, m. fl. Vi påträffar bl. a. tidigare okänd medeltida gårdslämning i Böle, Lövånger sn. Visar lokalbefolkningen platsen. Klicka här för en bildrapport.

2012-06-19 – 06-21: Lars Liedgren och Per H Ramqvist gör en rundresa i Västerbotten och Norrbotten. Klicka här för en bildrapport.

2012-05-21 – 05-23: Exkursion i Norrbotten med referensgruppen och forskargruppen. Klicka här för en bildrapport.