Konferenser, seminarier och arkivbesök

Torbjörn Josefsson och Greger Hörnberg kommer att delta på “THE 60th IAVS ANNUAL SYMPOSIUM, Vegetation patterns in natural and cultural landscapes” som äger rum i Palermo den 20-24 juni 2017.

Greger ska hålla ett föredrag med titeln: ‘New perspectives on “The last wilderness of northern Europe” – a cultural landscape with a long history of land use’. För ytterligare info klicka här.

Institutet för språk och folkminnen i Uppsala 2015-03-15

Ingela Bergman besökte Sofi för arkivstudier.

 

Forskningsarkivet vid Universitetsbiblioteket, Umeå universitet 2015-03-10

Per H Ramqvist besöker forskningsarkivet för studier av arkivalier rörande Gustaf Hallströms Norrbottensresa.

 

Silvermuseet, Arjeplog 2014-12-15 -12-17

Decembermöte med arbetsseminarium och presentationer för Silvermuseets styrelse.

 

Skellefteå Museum 2014-10-13

Forskningsseminarium på Skellefteå Museum.

 

Piteå Museum 2014-05-21 – 05 – 22

Seminarium tillsammans med forskare från Uleåborgs universitet angående gemensamma projektidéer och kommande samarbeten. Deltagare från Uleåborgs universitet var: Matti Enbuske, Jari-Matti Kuusela, Ville Hakamäki, Aki Hakonen och Matti Leiviskä. Från vårt forskningsprogram deltog: Ingela Bergman, Per H Ramqvist, Lars Liedgren, Greger Hörnberg och Torbjörn Josefsson.

 

Länsstyrelsen i Umeå 2014-05-06

Ingela Bergman, Lars Liedgren och Per H Ramqvist presenterar forskningsprogrammet för arkeologer, kulturmiljöföreträdare och museifolk vid en konferens på länsstyrelsen i Umeå.

Stockholms Universitet 2014-04-22 – 04-27

Ingela Bergman och Per H Ramqvist deltar på konferensen Nordic TAG 2014.

 

Skellefteå Museum 2014-01-21

Ingela Bergman, Lars Liedgren och Per H Ramqvist genomförde materialstudier vägledda av Annika Sander och Lage Johansson vid Skellefteå Museum.

 

Silvermuseet, Arjeplog 2013-12-02 -12-05

Decembermöte med offentliga föreläsningar, arbetsseminarium och presentationer för Silvermuseets styrelse.

 

Statens Historiska Museum, Stockholm 2013-11-05 – 11-08

Ingela Bergman, Lars Liedgren och Per H Ramqvist genomförde materialstudier och tittade bl. a. på material från samiska offerplatser.

 

Silvermuseet, Arjeplog 2013-10-03

Seminariet “Från kust till kyst – kulturarv, landskap och indentitet i historiskt perspektiv” belyser tvärvetenskapliga forskningsresultat från området Beiarn-Saltdal på norsk sida över Arjeplog, Arvidsjaur och mot Bottenvikskusten på svensk sida. Medverkande är forskare inom projektet ” Áhpegáttest- áhpegáddáj- Från kust till kyst” och forskningsprogrammet ”Recalling the past” , d v s Kulturarv, landskap och identitetsprocesser i norra Fennoskandien.

 

Silvermuseet, Arjeplog 2013-05-14 – 05-15

Projektgruppen presenterar forskningsprogrammet för kulturrådet.

 

Statens Historiska Museum, Stockholm 2013-04-17 – 04-20

Per H Ramqvist deltar på internationell konferens “Urbaniseringsprocesser i Nordeuropa under den yngre järnåldern”

 

Skellefteå Museum 2013-01-18

Seminarium med projektgruppen samt diskussion med bl. a. Ulf Lundström.

 

Silvermuseet, Arjeplog 2012-12-12 -12-14

Decembermöte med offentliga föreläsningar, arbetsseminarium och presentationer för Silvermuseets styrelse.

 

Silvermuseet, Arjeplog 2012-04-17 – 2012-04-18

Programträff inför kommande fältarbeten.

 

Umeå universitet 2012-02-14

Programträff i Umeå med hela programgruppen för genomgång av kommande konkreta artbetsuppgifter.