Lars Elenius

 

Lars Elenius

Professor i Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning
Institutionen för Idé- och Samhällsstudier
Umeå universitet
901 87 Umeå

lars.elenius@umu.se

Huvudinriktningen i Lars Elenius forskning är det kulturella och etniska innehållet i nationalstaterna i Norden i ett långt tidsperspektiv. Det inkluderar hur modernisering, nationalism och minoritetspolitik påverkat relationen mellan etniska grupper och den politiska mobiliseringen hos nationella minoriteter. Ett annat forskningsområde är hur etniska identifikationer och gruppidentifikationer skapas i en transnationell kontext. I den senaste forskningen har han fokuserat på hur historiskt berättande är inbäddat i historiekulturer och historiemedvetande.