Populärvetenskapliga artiklar

 

2015

Bergman, I. & Hörnberg, G. 2015. Tidig odling i renskötselns landskap. Populär Arkeologi, (in press).

Elenius, L. et.al., 2015. Introduction. The Barents Region: a transnational history of subarctic Northern Europe. The Encyclopaedia of the Barents Region. Oslo: Pax universitetsforlag,.s. 18‒27.

Elenius, L. 2015. Minorities, The Encyclopaedia of the Barents Region. The Encyclopaedia of the Barents Region. Oslo: Pax universitetsforlag, (In press).

Elenius, L. 2015. The History of the Barents Region. The Encyclopaedia of the Barents Region .Oslo: Pax universitetsforlag, (In press).

Elenius, L. 2015. Conclusions, The Barents Region: a transnational history of subarctic Northern Europe. The Encyclopaedia of the Barents Region. Oslo: Pax universitetsforlag, s. 445-471.

 

2013

Edlund, L-E. 2013. Några tankar om ortnamn och förhistoria. Morfars karta visar vägen. Ett urval språkvetenskapliga texter 1979–2013. Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 67.

 

2012

Edlund, L-E. 2012. Lövånger och andra forntida namn i det västerbottniska kustlandet. Tankar och eftertankar kring ortnamn och förhistoria. Namn på stort och smått. Skrifter utg. av Institutet för språk och folkminnen. Namnarkivet i Uppsala. Ser. B 12. Uppsala.

Ramqvist, P.H. 2012. Nya arkeologer behövs! Populär Arkeologi 2/2012