Rapporter

2015

Liedgren, Lars 2015. Arkeologisk delundersökning av en senmedeltida gårdsplats, Raä 343, Skellefteå sn, Skellefteå kommun, Västerbottens län, 2015. Silvermuseets Rapport 70. Arjeplog.

 

2014

Liedgren, Lars 2014. Arkeologisk delundersökning av en senmedeltida gårdsplats, Raä 343, Skellefteå sn, Skellefteå kommun, Västerbottens län, 2014. Silvermuseet Rapport 67. Arjeplog.

Liedgren, Lars 2014. Arkeologisk delundersökning av en senmedeltida gårdsplats, Raä 621, Lövånger sn, Skellefteå kommun, Västerbottens län, 2014. Silvermuseet Rapport 68. Arjeplog.

Liedgren, Lars 2014. Arkeologisk delundersökning av en senmedeltida gårdsplats, Raä 508, Lövånger sn, Skellefteå kommun, Västerbottens län, 2014. Silvermuseet Rapport 69. Arjeplog.

Ogenhall, Erik & Hjärthner-Holdar, Eva 2014. Järn och slagg från Sangis. Analys av fynd från en vikingatida smedja Norrbotten, Nederkalix socken, Raä 81 Dnr 311-00624-2014. UV GAL, Rapport 2014:19. Geoarkeologisk undersökning. Riksantikvarieämbetet. Uppsala.

Ramqvist, Per H. 2014. Arkeologisk undersökning av boplatsspår vid Sangishögen, Raä 81:1, Nederkalix sn, Norrbottens län, 2013. Silvermuseet Rapport 66. Arjeplog.

 

2013

Liedgren, Lars 2013. Arkeologiska undersökningar av sex härdar i Jörn och Byske socknar, Skellefteå kommun, Västerbotten, 2013. Silvermuseet Rapport 64. Arjeplog.

Liedgren, Lars 2013. Arkeologiska undersökningar av 13 härdar inom Piteå, Hortlax samt Älvsby socknar, Piteå och Älvsby kommuner, Norrbottens län, 2013. Silvermuseet Rapport 65. Arjeplog.

Ramqvist, Per H. 2013. Rapport. Fosfatprovtagning under september och oktober 2012 på lokalerna Raä 80:1 och 81:1 i Nederkalix sn, Kalix kommun, Norrbotten. Institutionen för idé- och samhällsstudier. Umeå universitet. Umeå.

 

2012

Liedgren, Lars 2012. Arkeologiska undersökningar av fyra härdar i Byske sn, Skellefteå kommun, Västerbotten, 2012. Silvermuseet Rapport 61. Arjeplog.

Liedgren, Lars 2012. Arkeologiska undersökningar av nio härdar inom Piteå, Hortlax samt Älvsby socknar, Norrbottens län, 2012. Silvermuseet Rapport 62. Arjeplog.

Liedgren, Lars 2012. Arkeologisk undersökning av Raä 413:1, fångstgrop, Älvsby sn, Norrbottens län, 2012. Silvermuseet Rapport 63. Arjeplog.