Scientific publications

2012

Edlund, L-E. 2012. Lövånger och andra forntida namn i det västerbottniska kustlandet. Tankar och eftertankar kring ortnamn och förhistoria. Namn på stort och smått. Skrifter utg. av Institutet för språk och folkminnen. Namnarkivet i Uppsala. Ser. B 12. Uppsala.

Liedgren, L. & Ramqvist, P.H. 2012. Noel Broadbents lappar och labyrinter. Fornvännen 2012:212-217.

Ramqvist, P.H. 2012. Norrländska samspel under järnåldern. Människor i vikingatidens Mittnorden (red. Hemmendorff, Ove). Fornvårdaren 32:32-53. Östersund.

Ramqvist, P.H. 2012. Geosocial diversitet under folkvandringstiden. Idéer utgående från Medelpad. Arkeologi i Norr 13:75-103.

Ramqvist, P.H. 2012. Two perspectives on Iron Age Southern Scandinavia. Antiquity 86, 2012:561-565.

 

 

2013

Bergman, I. &  Zackrisson, O. & Liedgren, L. 2013. From hunting to herding: Land use, ecosystem  processes and social transformation among the Sami AD 800-1500. Arctic Anthropology.

DeLuca, T.H. & Zackrisson, O. & Bergman, I. & Diéz, B.-H. & Bergman, B. 2013. Diazotrophy in alluvial meadows of subarctic river systems. PLoS ONE 8(11): e77342. doi:10.1371/journal.pone.0077342

DeLuca, T. &  Zackrisson, O. & Bergman, I. & Hörnberg, G. 2013. Historical land use and resource depletion in spruce-Cladina forests of subarctic Sweden. Anthropocene 1: 14-22.

Edlund, L-E. 2013. Några tankar om ortnamn och förhistoria. Morfars karta visar vägen. Ett urval språkvetenskapliga texter 1979–2013. Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 67.

Östlund, L. &  Liedgren, L. & Josefsson, T. 2013. Surviving the winter in northern forests – an experimental study of fuelwood consumption and living space in a Sami tent hut. Arctic, Antarctic and Alpine Research, 45: 372-382.

 

2014

Bergman, I. 2014. Kulturarv, landskap och identitetsprocesser. Ett forskningsprogram mitt i samhällsdebatten. Arkeologi i Norr 14:67-79.

Hörnberg, G. & Josefsson, T. & Liedgren L. 2014. Revealing the cultivation history of northernmost Sweden: Evidence from pollen records. The Holocene. doi:10.1177/0959683613518596

Josefsson,T. & Ramqvist, P.H. & Hörnberg, G. 2014. The history of early cereal cultivation in northernmost Fennoscandia as indicated by palynological research. Veget Hist Archaeobot (2014) 23:821–840.

Ramqvist, P.H. 2014. Burial mound dissection in Sweden. Encyclopedia of global archaeology: pp 1056-1060 (ed. Smith, Claire). Springer. New York Heidelberg Dordrecht London.

Ramqvist, Per H. 2014. Om järnålderns och medeltidens bebyggelseetableringar i norr. Arkeologi i Norr 14:81-105.

Bergman, Ingela, Zackrisson, Olle och Östlund, Lars. 2014. Travelling in boreal forests: Routes of communication in pre-industrial Northern Sweden. Fennocandia Archaeologica XXXI, 2014:45-60.

 

2015

Ramqvist, P.H. 2015. A burial mound dissection in Sweden. Field archaeology from around the world. Ideas and approaches. Pp 169-173 (eds. Carver, M. & Gaydarska, B. & Montón-Subías, S.). Springer briefs in archaeology. York Heidelberg Dordrecht London.