Håkan Rydving

Håkan Rydving

 

Professor i Religionshistoria
Institutt for Arkeologi, Historie, Kultur og Religionsvitenskap, (AHKR)
Universitetet i Bergen
P.O. Box 7805
No-5020 Bergen
Norway

hakan.rydving@ahkr.uib.no

Håkan Rydvings huvudsakliga forskningsområden är Samisk språkhistoria och språkgeografi, namn (ortnamn och personnamn) och inhemska religioner i norra Eurasien (speciellt samiska religion).