Reidar Bertelsen

 

Reidar Bertelsen. Foto: Anna-Karin Lindqvist.

 

 

Professor i Arkeologi
Institutionen för Arkeologi och Socialantropologi
Tromsø Universitet
Breiviklia
9037 Tromsø
Norge

reidar.bertelsen@uit.no

Hans huvudsakliga forskning omfattar: Yngre järnålder– tidiga moderna bosättningar, maritima anpassningar, handelsnätverk, urbaniseringsprocesser i norra Fennoskandien och förvaltning av kulturarvet .

Info Reidar Bertelsen