Greger Hörnberg

 

Greger Hörnberg. Foto: Anna-Karin Lindqvist.

Docent, Ekologi
Institutet för Subarktisk Landskapsforskning (INSARC)
Storgatan 20
S-930 90 Arjeplog

greger.hornberg@silvermuseet.se

Greger Hörnbergs forskning omfattar: vegetationshistoriska studier från holocen tid i boreala och subarktiska ekosystem vilket omfattar naturliga och av människan orsakade störningar; bevarande och skötsel av skyddsvärda skogar med tecken på mänsklig påverkan under förindustriell tid; samt boreal skogsekologi (förändringar i skogsmark, ekosystemets funktion och utveckling).

Info: Greger Hörnberg