Ingela Bergman

 

Ingela Bergman. Foto: Anna-Karin Lindqvist.

Projektledning
Docent,  Arkeologi
Silvermuseet
Storgatan 20
930 90 Arjeplog
Tel: +46 (0) 961 14 501

ingela.bergman@silvermuseet.se

Ingela Bergman är chef för Silvermuseet och Institutet för subarktisk landskapsforskning (INSARC). Hennes forskningsfält spänner över tidigt postglaciala jägar-fångstsamhällen i norra Fennoskandien till etnobiologiska studier och studier av samiska kulturlandskap i sen historisk tid. Forskningen har en uttalat tvärvetenskaplig inriktning med fokus på sociala och ekonomiska processer relaterade till landskapsutnyttjande och antropogena ekosystemprocesser i subarktiska områden.

Ingela Bergman har varit initiativtagare och ledare för ett flertal större forskningsprojekt:
-Människan, elden och landskapet (1999-2003), finansierat av Riksbankens jubileumsfond
-Människa och miljö i skog och fjäll (2001-2003 , finansierat gm stöd från EU:s strukturfonder
-Fjällens kulturlandskap (2005-2009), finansierat av Riksbankens jubileumsfond
-Handel, handelsvägar och samiska samhällen” (2010-2012), finansierat av Vetenskapsrådet.

Info: Ingela Bergman