Lars-Erik Edlund

 

Lars-Erik Edlund

Professor, Nordiska språk
Institutionen för språkstudier
Umeå universitet
901 87 Umeå
Tel: + 46 (0) 90 786 7887

lars-erik.edlund@umu.se

Hans huvudsakliga forskningsfält utgörs av nordiska ortnamn i nordliga skandinaviska språkkontaktområden samt de nordiska dialekterna på nordskandinaviskt område. Han har också studerat de språkhistoriska förhållandena inom det bottniska kustområdet mot bakgrund av medeltida källor.

Info: Lars-Erik Edlund