Lars Liedgren

 

Lars Liedgren. Foto: Anna-Karin Lindqvist.

 

Fil Dr, Arkeologi
Silvermuseet/INSARC
Storgatan 20
S-930 90 Arjeplog

lars.liedgren@silvermuseet.se

Lars Liedgrens forskningsområde omfattar: samisk kulturhistoria, förhistoriska- och historiska byggnadstekniker; bosättningsmönster och markanvändning bland den nordliga bondebefolkningen under järnålder och tidig historisk tid. Vidare omfattar forskningen experimentell arkeologi (rekonstruktioner av förhistoriska byggnader och uppvärmningstekniker). Lars har varit projektledare för flera betydande undersökningar av såväl förhistoriska som tidig historiska bosättningar. Här ingår även samiska bosättningar under järnålder som medeltida marknadsplatser.

Info: Lars Liedgren