Olle Zackrisson

Professor i Ekologi
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Sveriges Lantbruksuniversitet
901 83 Umeå

Olle Zackrissons forskning omfattar ekosystemfunktion, antropogen ekosystemdegenerering, brandekologi, skogshistoria och betydelsen av kvävefixering för långsiktigt utnyttjande av naturliga resursområden.