Per H Ramqvist

Per H Ramqvist. Foto: Anna-Karin Lindqvist.

 

Professor, Arkeologi
Institutionen för Idé- och Samhällsstudier
Umeå Universitet
901 87 Umeå

per.ramqvist@umu.se

Den huvudsakliga forskningsinriktningen har behandlat de olika samhällsformerna som etablerades respektive existerade under det första årtusendet och den tidiga medeltiden i Skandinavien. Deras avgränsning, funktion, struktur, samspel och förändringar har stått i fokus. Detta har inte bara gällt de agrara samhällena, men också system som haft helt andra försörjningssätt och livsstilar såsom jakt och fångst, fiske och nomadism. Företeelserna har hela tiden studerats med de stora nordeuropeiska skeendena som bakgrund.

Info: Per H Ramqvist