Thomas Henry DeLuca

Tom Web Site Pic mindre

Professor, Soil science
NERC-University Joint Chair in Environmental Sciences
School of the Environment, Natural Resources and Geography,
2nd Floor ECW
Bangor University
Gwynedd LL57 2UW
United Kingdom

deluca@uw.edu

 

Tom arbetar med biogeokemiska frågeställningar som rör naturliga ekosystem och vilken effekt olika störningar har på markens ackumulering och omsättning av kol och kväve i nordliga miljöer. Tom studerar även kvävefixeringsprocesser samt vilken påverkan tidigare människlig aktivitet har haft på näringskapitalet i marken med avseende på de subarktiska ekosystemens långsiktiga funktion och produktivitet.

Info: Thomas Henry DeLuca