Torbjörn Josefsson

 

Torbjörn Josefsson. Photo: Anna-Karin Lindqvist.

 

Fil Dr i Skogsekologi
Landskapsekologigruppen
Inst. för Ekologi, Miljö och Geovetenskap
Umeå Universitet
901 87 Umeå

torbjorn.josefsson@slu.se

Torbjörns forskning fokuserar på antropogen påverkan på struktur och funktion hos boreala och subarktiska skogsekosystem, exempelvis vegetationsförändringar och påverkan på biodiversitet. Hans erfarenhet av skogshistorisk forskning på historiskt samiskt skogsutnyttjande är betydelsefull för studier av historisk markanvändning – i synnerhet när det gäller utnyttjande av naturresurser och renskötsel.