Kaisa Häkkinen

Kaisa Häkkinen

 

Professor i Finska
Åbo Universitet
Fennicum,
Henrikinkatu 3
FI-320014 Turun yliopisto
Finland

kahakki@utu.fi

Hennes forskningsintressen omfattar historisk utveckling av finska språket och andra finsk-ugriska språk, gammal skriftfinska, etymologi och lärdomshistoria. Hon har publicerat bl.a. en etymologisk ordbok i finska, en monografi av finska fågelnamn och deras historiska utveckling och flera artiklar om  ordförrådet och andra språkliga egenskaper i  Mikael Agricolas finska verk. Hon är medlem i direktionen på TUCEMEMS = The Turku Center of Medieval and Early Modern Studies.