Sheila Hicks

 

 

 

 

 

 

 

Professor Emerita i Kvartärekologi
Institutionen för Geologi
P.O. Box 3000
FIN- 90014 Åbo Universitet
Finland

hicks.sheilap@gmail .com

Sheila Hicks forskningsområde omfattar pollendeposition och spridning. Användandet av pollenanalysmetoder för att studera klimatutvecklingen i subarktiska områden under Kvartär, miljöförändringar under Holocen och mänsklig påverkan på landskapet.