Vetenskapliga publikationer

2017

Bergman, I. & Ramqvist, P.H. 2017. Farmer-fishermen: interior lake fishing and inter-cultural and intra-cultural relations among coastal and interior Sámi communities in northern Sweden AD 1200–1600. Acta Borealia. http://dx.doi.org/10.1080/08003831.2017.1390662.

Liedgren, L. & Ramqvist, P.H. 2017. Medeltida gårdar i Böle by, Lövånger. Arkeologi i Norr 16:135-159.

Josefsson, T. & Hörnberg, G. & Liedgren, L. & Bergman, I. 2017. Cereal cultivation from the Iron Age to historical times: evidence from inland and coastal settlements in northernmost Sweden. Vegetation History and Archaeobotany 26:259-276. http://link.springer.com/article/10.1007/s00334-016-0586-7

Liedgren, L. & Hörnberg, G. & Magnusson, T. & Östlund, L. 2017. Heat impact and soil colors beneath hearths in northern Sweden. Journal of Archaeological Science 79: 62-72. http://dx.doi.org/10.1016/j.jas.2017.01.012

 

2016

Liedgren, L. & Hörnberg, G. & Magnusson, T. & Östlund, L. 2017. Heat impact and soil colors beneath hearths in northern Sweden. Journal of Archaeological Science 79: 62-72.

Liedgren, L. & Bergman, I. & Ramqvist, P.H. & Hörnberg, G. 2016. Hearths in the coastal areas of northernmost Sweden, from the period AD 800 to 1950. Rangifer 36 (1): 25-50.

Bergman, I. & Edlund, L.-E. 2016. Birkarlar and Sámi – inter-cultural contacts beyond state control: reconsidering the standing of external tradesmen (birkarlar) in medieval Sámi societies. Acta Borealia, Vol 33, no 1:52-80.

Liedgren, L. 2016. Ön i Degerbyn – en medeltida gårdsplats i Skellefteå. Arkeologi i Norr 15:141-168.

 

2015

Bergman, I. & Hörnberg, G. 2015. Early cereal cultivation at Sámi settlements: challenging the hunter-gatherer paradigm? Arctic Anthropology 52(2): 57-66.

Ramqvist, P.H. & Hörnberg, G. 2015. Burial mounds as settlement indicators. Archaeological and palynological investigations at Sangis, northern Sweden. Fennoscandia Archaeologica XXXII, 2015:121-138.

Liedgren, L. & Bergman, I. 2015. Gustaf Hallströms utgrävning 1921 av en senmedeltida gård i Björsbyn utanför Luleå i Norrbotten. Fornvännen 110/2015:184-200.

Hörnberg, G. & Josefsson, T, & Bergman, I. & Liedgren, L. & Östlund, L. 2015. Indications of shifting cultivation west of the Lapland border: multifaceted land use in northernmost Sweden since AD 800. The Holocene 25: 989-1001, doi: 10.1177/0959683615574894.

Ramqvist, P.H. 2015. A burial mound dissection in Sweden. Field archaeology from around the world. Ideas and approaches. Pp 169-173 (eds. Carver, M. & Gaydarska, B. & Montón-Subías, S.). Springer briefs in archaeology. York Heidelberg Dordrecht London.

Östlund, L. & Hörnberg, G. & DeLuca, TH. & Liedgren, L. & Wikström, P. & Zackrisson, O. & Josefsson, T. 2015. Intensive land use in the Swedish mountains between AD 800 and 1200 led to deforestation and ecosystem transformation with long-lasting effects. Ambio (in print).

 

2014

Bergman, I. 2014. Kulturarv, landskap och identitetsprocesser. Ett forskningsprogram mitt i samhällsdebatten. Arkeologi i Norr 14:67-79.

Bergman, I. & Zackrisson, O. & Östlund, L. 2014. Travelling in Boreal Forests: Routes of Communication in Pre-industrial Northern Sweden. Fennoscandia Archaeologica XXXI, 2014:45-60.

Elenius, L. & Frandsen, B. 2014. Introduktion. In Elenius, L. (ed.), Nordiska gränser i historien. Linje och rum, konstruktion och dekonstruktion. Joensuu. 2014:6-7.

Elenius, L. 2014. Det vilda som gränsmarkör mellan nomader och bofasta i kolonisationsprocessen i Finland, Sverige och Norge. In Elenius, L. (ed.), Nordiska gränser i historien. Linje och rum, konstruktion och dekonstruktion. Joensuu. 2014:32-69.

Hörnberg, G. & Josefsson, T. & Liedgren L. 2014. Revealing the cultivation history of northernmost Sweden: Evidence from pollen records. The Holocene.

Josefsson,T. & Ramqvist, P.H. & Hörnberg, G. 2014. The history of early cereal cultivation in northernmost Fennoscandia as indicated by palynological research. Veget Hist Archaeobot (2014) 23:821–840.

Ramqvist, P.H. 2014. Burial mound dissection in Sweden. Encyclopedia of global archaeology: pp 1056-1060 (ed. Smith, Claire). Springer. New York Heidelberg Dordrecht London.

Ramqvist, P. H. 2014. Om järnålderns och medeltidens bebyggelseetableringar i norr. Arkeologi i Norr 14:81-105.

 

2013

Bergman, I. &  Zackrisson, O. & Liedgren, L. 2013. From hunting to herding: Land use, ecosystem  processes and social transformation among the Sami AD 800-1500. Arctic Anthropology.

DeLuca, T.H. & Zackrisson, O. & Bergman, I. & Diéz, B-H. & Bergman, B. 2013. Diazotrophy in alluvial meadows of subarctic river systems. PLoS ONE 8(11): e77342.

DeLuca, T. &  Zackrisson, O. & Bergman, I. & Hörnberg, G. 2013. Historical land use and resource depletion in spruce-Cladina forests of subarctic Sweden. Anthropocene 1: 14-22.

Edlund, L-E. 2013. Några tankar om ortnamn och förhistoria. Morfars karta visar vägen. Ett urval språkvetenskapliga texter 1979–2013. Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 67.

Östlund, L. &  Liedgren, L. & Josefsson, T. 2013. Surviving the winter in northern forests – an experimental study of fuelwood consumption and living space in a Sami tent hut. Arctic, Antarctic and Alpine Research, 45: 372-382.

 

2012

Edlund, L-E. 2012. Lövånger och andra forntida namn i det västerbottniska kustlandet. Tankar och eftertankar kring ortnamn och förhistoria. Namn på stort och smått. Skrifter utg. av Institutet för språk och folkminnen. Namnarkivet i Uppsala. Ser. B 12. Uppsala.

Liedgren, L. & Ramqvist, P.H. 2012. Noel Broadbents lappar och labyrinter. Fornvännen 2012:212-217.

Ramqvist, P.H. 2012. Norrländska samspel under järnåldern. Människor i vikingatidens Mittnorden (red. Hemmendorff, Ove). Fornvårdaren 32:32-53. Östersund.

Ramqvist, P.H. 2012. Geosocial diversitet under folkvandringstiden. Idéer utgående från Medelpad. Arkeologi i Norr 13:75-103.

Ramqvist, P.H. 2012. Two perspectives on Iron Age Southern Scandinavia. Antiquity 86, 2012:561-565.