Sven Kalmring

 

 

 

 

 

Dr i Arkeologi
Centre for Baltic and Scandinavian Archaeology (ZBSA)
Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen
Schloss Gottorf
D-24837 Schleswig
Tyskland

kalmring@schloss-gottorf.de

Sven Kalmrings forskning rör främst tidig stadsbildning som till exempel Hedeby och Birka, hamnanläggningar och handel i Östersjöområdet under vikingatid.